Tutaj można pobrać wszystkie regulaminy oraz niezbędne formularze.

 Regulamin rekrutacji do projektu (pobierz)
  Załącznik nr 1 - Formularz zgloszeniowy (pobierz)
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o bierności zawodowej (pobierz)
  Załącznik nr 3 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania (pobierz)
  Załącznik nr 4 - Zaświadczenie o wypowiedzeniu/nie przedłużeniu umowy (pobierz)
  Załącznik nr 5 - Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (pobierz)
  Załącznik nr 6 - Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (pobierz)
  Załącznik nr 7 - Formularz wykonania usługi doradcy zawodowego (pobierz)
  Załącznik nr 8 - Opracowanie sektorów wykluczonych (pobierz)
  Załącznik nr 9 - Deklaracja udziału w projekcie (pobierz)
    Załącznik do deklaracji udziału w projekcie (pobierz)

 Regulamin przyznanwania środków na rozwój przedsiębiorczości (pobierz)
  Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z oświadczeniem (pobierz)
  Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy (pobierz)
  Załącznik nr 3 - Biznesplan (pobierz)
  Załącznik nr 4 - Karta oceny biznesplanu (pobierz)
  Załącznik nr 5 - Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (pobierz)
  Załącznik nr 6 - Formularz przy ubieganiu się o pomoc (pobierz)
  Załącznik nr 7 - Zaświadczenie o pomocy de-minimis (pobierz)
  Załącznik nr 8 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z zestawieniem (pobierz)
  Załącznik nr 9 - Szczegółowe zestawienie zakupionych dóbr i usług (pobierz)