Tutaj można pobrać wszystkie regulaminy oraz niezbędne formularze.

 Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie (aktualizacja) (pobierz)
  Załącznik nr 1 (aktualizacja) (pobierz)
  Załącznik nr 2 (aktualizacja) (pobierz)
  Załącznik nr 3 (aktualizacja) (pobierz)
  Załącznik nr 4 (aktualizacja) (pobierz)
  Załącznik nr 5 (aktualizacja) (pobierz)

 Regulamin zwrotu kosztów dojazdu (pobierz)  (wersja archiwalna)
  Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją miejską (pobierz)  (wersja archiwalna)
  Wniosek o zwrot kosztów dojazdu samochodem osobowym (pobierz)  (wersja archiwalna)

 Regulamin wyboru i odbywania staży przez Uczestników/-czki Projektu (aktualizacja) (pobierz)
  Wniosek o zawarcie umowy stażowej (aktualizacja) (pobierz)
  Umowa na odbycie stażu z UP (aktualizacja) (pobierz)
  Umowa na odbycie stażu (aktualizacja) (pobierz)

Wersje archiwalne
 Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie (pobierz)
  Załącznik nr 1 (pobierz)
  Załącznik nr 2 (pobierz)
  Załącznik nr 3 (pobierz)
  Załącznik nr 4 (pobierz)
  Załącznik nr 5 (pobierz)

 Regulamin wyboru i odbywania staży przez Uczestników/-czki Projektu (pobierz)
  Wniosek o zawarcie umowy stażowej (pobierz)
  Umowa na odbycie stażu z UP (pobierz)
  Umowa na odbycie stażu (pobierz)