Biuro projektu Lidera:
Fundacja Regionalnej Agencji
Promocji Zatrudnienia
ul. Mazowiecka 5
41-205 Sosnowiec
tel. 32 785 42 21 wew. 26
mail: biuro@frapz.org.pl

Biura projektu Partnerów:

Competence - Training & Coaching
Barbara Jaśkiewicz
ul. Moniuszki 15/10
59-100 Polkowice
tel. 76 30 70 330
mail: biuro@competence-szkolenia.pl
Fundacja
im. Hetmana Jana Tarnowskiego
Ul. Wielkie Schody 3
33-100 Tarnów
tel. 14 627 28 71
www.fundacjatarnowskiego.pl