31.07.2017 - Przedłużenie rekrutacji na Uczestników/Uczestniczki projektu do ścieżki SAMOZATRUDNIENIE
Informujemy, że nabór zgłoszeń rekrutacyjnych do projektu "Przekwalifikowanie i samozatrudnienie szansą na pewne zatrudnienie" dla ścieżki SAMOZATRUDNIENIE ulega przedłużeniu do 08.08.2017 r. Wszystkie osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej i spełniające warunki uczestnictwa w projekcie mogą składać dokumenty aplikacyjne w wyznaczonym terminie.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wszystkimi załącznikami dostępny jest w zakładce Do pobrania w części SAMOZATRUDNIENIE.
(powrót)