04.09.2017 - Listy osób zakwalifikowanych do III etapu oceny zgłoszeń do ścieżki SAMOZATRUDNIENIE
Informujemy, że na podstawie przeprowadzonej w okresie od 08.05.2017 do 25.08.2017 r. rekrutacji Kandydatów/tek na Uczestników/czki projektu (ścieżka samozatrudnienia) oraz przeprowadzonej oceny formalno – merytorycznej, zamieszczamy listę formularzy, które spełniają warunki formalne, otrzymały wymagane min. 15 pkt. w ocenie merytorycznej a Kandydaci/tki zakwalifikowali/ły się do etapu III – rozmowy z doradcą zawodowym.
W załączeniu Lista rankingowa
(powrót)