11.09.2017 - Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie do ścieżki SAMOZATRUDNIENIE
Na podstawie przeprowadzonej w okresie od 08.05.2017 do 25.08.2017 r. rekrutacji Kandydatów/tek na Uczestników/czki projektu (ścieżka samozatrudnienia) oraz przeprowadzonej oceny formalno – merytorycznej (etap II) i rozmowy z doradcą zawodowym (etap III) poniżej przedstawiamy listę osób, otrzymały wymagane min. 30 pkt. i zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

W załączeniu Lista rankingowa
(powrót)