11.09.2017 - Rekrutacja na Uczestników/Uczestniczki projektu do ścieżki SAMOZATRUDNIENIE
Informujemy, że nabór zgłoszeń rekrutacyjnych do projektu "Przekwalifikowanie i samozatrudnienie szansą na pewne zatrudnienie" dla ścieżki SAMOZATRUDNIENIE rozpocznie się od dnia 11.09.2017r. i potrwa do 20.09.2017r.
Wszystkie osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej i spełniające warunki uczestnictwa w projekcie mogą składać dokumenty aplikacyjne w wyznaczonym terminie.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wszystkimi załącznikami dostępny jest w zakładce Do pobrania w części SAMOZATRUDNIENIE.
(powrót)