06.09.2017 - Trzecia lista rankingowa!
Informujemy, że zakończyliśmy trzeci nabór Uczestników do projektu „Przekwalifikowanie i samozatrudnienie szansą na pewne zatrudnienie”. Do projektu zakwalifikowano 2 Uczestników/-czek.
Zgodnie z regulaminem rekrutacji i regulaminem udziału w projekcie o zakwalifikowaniu się do projektu zdecydowało spełnianie warunków kwalifikowalności do projektu oraz suma uzyskanych punktów. W przypadku osób o identycznej sumie punktów decydowała kolejność zgłoszeń. Wszystkie osoby, które zakwalifikowano do udziału w projekcie zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo i umówione na spotkanie w celu przygotowania pierwszej formy wsparcia jaką jest Indywidualna diagnoza predyspozycji zawodowych.
W załączeniu Lista rankingowa
(powrót)