19.09.2017 - Podwyższenie jednorazowego wsparcia kapitałowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla uczestników projektu - ścieżka SAMOZATRUDNIENIE!!!
Informujemy, że jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które zostanie udzielone uczestnikom projektu, zostaje podwyższone z 23.000,00 zł do 25.350,00 zł.

(powrót)