28.09.2017 - Składanie Biznesplanów przez Uczestników projektu do ścieżki SAMOZATRUDNIENIE
Informujemy, że nabór Biznesplanów Uczestników projektu "Przekwalifikowanie i samozatrudnienie szansą na pewne zatrudnienie" dla ścieżki SAMOZATRUDNIENIE rozpocznie się od dnia 02.10.2017r. i potrwa do 16.10.2017r.
Wszyscy Uczestnicy projektu zakwalifikowani do ścieżki samozatrudnienia mogą składać Biznesplany w wyznaczonym terminie.
Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczość wraz ze wszystkimi załącznikami dostępny jest w zakładce Do pobrania w części SAMOZATRUDNIENIE.
(powrót)