27.10.2017 - Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania - ścieżka samozatrudnienia
Na podstawie przeprowadzonej w dniu 21.10.2017 r. oceny merytorycznej wniosków złożonych przez Uczestników Projektu „Przekwalifikowanie i samozatrudnienie szansą na pewne zatrudnienie” – ścieżka samozatrudnienia, pozytywną ocenę otrzymało siedem biznesplanów i tyle samo rekomendowano do dofinansowania na łączną kwotę 175 050,00 PLN.
W załączeniu Lista rankingowa
(powrót)