22.03.2018 - Czwarta lista rankingowa!
Informujemy, że zakończyliśmy czwarty nabór Uczestników do projektu „Przekwalifikowanie i samozatrudnienie szansą na pewne zatrudnienie”.
Do projektu zakwalifikowano 4 Uczestników/-czki.
Zgodnie z regulaminem rekrutacji i regulaminem udziału w projekcie o zakwalifikowaniu się do projektu zdecydowało spełnianie warunków kwalifikowalności do projektu oraz suma uzyskanych punktów. W przypadku osób o identycznej sumie punktów decydowała kolejność zgłoszeń. Wszystkie osoby, które zakwalifikowano do udziału w projekcie zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo i umówione na spotkanie w celu przygotowania pierwszej formy wsparcia jakim jest IPD.

W załączeniu Lista rankingowa
(powrót)