28.02.2017 - Rusza pierwsze wsparcie!
W dniu 28.02.2017 r. rozpoczęliśmy realizację pierwszej formy wsparcia dla Uczestników Projektu „Przekwalifikowanie i samozatrudnienie szansą na pewne zatrudnienie” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.07.04.02-24-034H/15-00 w postaci Indywidualnej diagnozy predyspozycji zawodowych. Wsparcie potrwa do 01.03.2017 r.
W dniach od 14.03.2017 do 16.03.2017 odbędzie się szkolenie z zakresu umiejętności „miękkich” – „Poruszanie się po rynku pracy i planowanie kariery zawodowej”. Realizatorem wsparcia jest Partner Projektu COMPETENCE-TRAINING & COACHING INSTITUTE BARBARA JAŚKIEWICZ.
W załączeniu Harmonogram wsparcia.
(powrót)