24.03.2017 - Druga lista rankingowa!
Informujemy, że zakończyliśmy drugi nabór Uczestników do projektu „Przekwalifikowanie i samozatrudnienie szansą na pewne zatrudnienie”
Do projektu zakwalifikowano 5 Uczestników/-czek.
Zgodnie z regulaminem rekrutacji i regulaminem udziału w projekcie o zakwalifikowaniu się do projektu zdecydowało spełnianie warunków kwalifikowalności do projektu oraz suma uzyskanych punktów. W przypadku osób o identycznej sumie punktów decydowała kolejność zgłoszeń. Wszystkie osoby, które zakwalifikowano do udziału w projekcie zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo i umówione na spotkanie w celu przygotowania pierwszej formy wsparcia jaką jest Indywidualna diagnoza predyspozycji zawodowych.

W załączeniu Lista rankingowa.
(powrót)