28.03.2017 - Wsparcie dla Uczestników/czek projektu cd.
W dniach od 29.03.2017 do 31.03.2017 odbędzie się szkolenie z zakresu umiejętności „miękkich” - Aktywne poszukiwanie pracy i planowanie kariery zawodowej dla Uczestników Projektu „Przekwalifikowanie i samozatrudnienie szansą na pewne zatrudnienie” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.07.04.02-24-034H/15-00.
Na bieżąco trwa wsparcie w postaci identyfikacji potrzeb, przygotowania Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz Poradnictwa Zawodowego. Realizatorem szkolenia jest Partner Projektu COMPETENCE-TRAINING & COACHING INSTITUTE BARBARA JAŚKIEWICZ.

W załączeniu Harmonogram wsparcia.
(powrót)