02.06.2017 - Wsparcie dla Uczestników/czek projektu cd.
W dniach od 02.06.2017 do 16.07.2017r. odbędzie się Kurs Komputerowy ECDL, moduły: B4, S1, S3, S9 dla 11 Uczestników/Uczestniczek projektu „Przekwalifikowanie i samozatrudnienie szansą na pewne zatrudnienie” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.07.04.02-24-034H/15-00.
Realizatorem szkolenia jest. Business Center 1 Sp. z o.o. z Katowic.
Załączniki:
 -  Harmonogram szkolenia
 -  Harmonogram wsparcia

(powrót)