Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:
 • pracują i/lub uczą się i/lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na terenie województwa śląskiego powiaty: będziński, zawierciański, m. Dabrowa Górnicza, m. Katowice, m. Sosnowiec;
 • są przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy do 6m-cy przed przystąpieniem do projektu pracownicy przedsiębiorstw: sektora MŚP, przechodzących procesy restrukturyzacyjne, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, znajdujących się w sytuacji kryzysowej.
W pierwszej kolejności do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby:
 1. pracownicy/byli pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych(kooperujących);
 2. kobiety;
 3. osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy do 6m-cy przed przystąpieniem do projektu: bezrobotne/nieaktywne zawodowo;
 4. osoby z brakiem możliwości zmiany zawodu lub podniesienia kwalifikacji (ograniczenia finansowe).
W ramach projektu zapewniamy wsparcie doradczo – szkoleniowe takie jak:
 • identyfikacja potrzeb i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz Poradnictwo Zawodowe;
 • pośrednictwo pracy;
 • szkolenia zwiększające kompetencje i kwalifikacje niezbędne na rynku pracy zgodne z IPD i potrzebami pracodawcy;
 • 7 miesięczne staże u lokalnych pracodawców;
 • stypendia stażowe i szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu i badań lekarskich Uczestników Projektu.